شبیه ساز سنسور اکسیژن زیمنس با سوکت


توضیحات

خودروهایی که بصورت دستی گاز سوز میشوند و سیستم بنزین آنها دچار مشکل میشود نیاز به نصب این کیت دارند.قابل نصب روی خودروهای یورو 2 و4  با سوکت زیمنس- رفع خطای غلظت سوخت و خطای سنسور اکسیژن یا مخزن یک غلیظ .توجه داشته باشید که این کیت روی سنسور اول نصب میشود و باید سنسور اکسیژن سالم باشد .سنسور دوم نیازی به شبیه ساز ندارد.قابل نصب روی انواع کروز و SSAT یورو 4

برای خرید تعداد تماس بگیرید

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها :