شبیه ساز سنسور اکسیژن زیمنس مدل LZNF تیبا و پراید 97و98


توضیحات

خودروهایی که بصورت دستی گاز سوز میشوند و سیستم بنزین آنها دچار مشکل میشود نیاز به نصب این کیت دارند.قابل نصب روی خودروهای یورو 4  با سوکت زیمنس- رفع خطای غلظت سوخت و خطای سنسور اکسیژن یا مخزن یک غلیظ .توجه داشته باشید که این کیت روی سنسور اول نصب میشود و باید سنسور اکسیژن سالم باشد .سنسور دوم نیازی به شبیه ساز ندارد. مخصوص مدل تیبا و پراید LZNF بدون روشن شدن چراغ چک

برچسب ها :