رفع خطای شیر مخزن گاز از داخل ECU


توضیحات

خودروهای گارسوز کارخانه ای سیستم بای فیول در بعضی از مدلها شیر مخزن گاز وجود ندارد و بجای آن یک شبیه ساز گذاشته شده است،با گذشت زمان و فرسودگی سیمکشی یا اتصالی سیمکشی باعث ایجاد خطا در سیستم میشود که رفع آن برای تعمیرکاران سخت و پر هزینه است.

اما به راحی میشود این خطا را از داخل ECU برطرف کرد. در این اموزش یاد میگیرید که چگونه به سادگی این خطا را برطرف کنید.

توجه: این اموزش شامل مدلهایی که شیر مخزن گاز دارند نمیشود.

برچسب ها :