شبیه ساز سنسور اکسیژن زیمنس پراید ،پژو،زامیاد و SSAT با سوکت


توضیحات

خودروهایی که بصورت دستی گاز سوز میشوند و سیستم بنزین آنها دچار مشکل میشود نیاز به نصب این کیت دارند.قابل نصب روی خودروهای یورو 2 و4  با سوکت زیمنس- رفع خطای غلظت سوخت و خطای سنسور اکسیژن یا مخزن یک غلیظ .توجه داشته باشید که این کیت روی سنسور اول نصب میشود و باید سنسور اکسیژن سالم باشد .سنسور دوم نیازی به شبیه ساز ندارد.قابل نصب روی انواع کروز و SSAT یورو 4

در مدلهای cge نصب شده روی خودروهای XU7 ایرانخودرو که خطای سنسور اکسیژن پایین را دارند می بایست سنسور دوم شبیه سازی یا با برنامه حذف شود.

توجه:این شبیه ساز برای حذف یا جایگزین سنسور نیست.

 

برای خرید تعداد تماس بگیرید

لینک خرید مدل LZNF

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها :