شبیه ساز مپ ریل گاز زیمنس


توضیحات

با استفاده از این کیت میتوانید  مپ سنسور ریل گاز زیمنس را شبیه سازی کنید و خطاهایی مانند (نشتی در قسمت کم فشار،خطای الکتریکی سنسور فشار ریل و ...) را برطرف کنید

برچسب ها :