برد رفع عیب خطای تغذیه سنسورها و گاز نخوردن در ECU J34


توضیحات

برد رفع عیب خطای تغذیه سنسورها و گاز نخوردن در ECU J34 با نصب این کیت مشکلاتی مانند گاز نخوردن ناگهانی و رفتن فنها به دور تند حل میشود. البته معایب دیگری نیز هست که باید بررسی شود.پیشنهاد میشود که اموزش حل این مشکل با جزئیات بیشتر را ببینید. هرچند بدون آموزش نیز میتوانید از این کیت استفاده کنید.

لینک خرید آموزش

برچسب ها :