شبیه ساز سنسور اکسیژن زیمنس مدل LZNF تیبا و پراید 97و98


توضیحات

خودروهایی که بصورت دستی گاز سوز میشوند و سیستم بنزین آنها دچار مشکل میشود نیاز به نصب این کیت دارند. - رفع خطای غلظت سوخت و خطای سنسور اکسیژن یا مخزن یک غلیظ .توجه داشته باشید که این کیت روی سنسور اول نصب میشود و باید سنسور اکسیژن سالم باشد .سنسور دوم نیازی به شبیه ساز ندارد. مخصوص مدل تیبا و پراید LZNF درصد روشن شدن چراغ چک تا 100 درصد و در بعضی مدلها تا 90 درصد کاهش پیدا میکند.

مشکل بهم ریختن سوخت در حالت بنزین بطور کل برطرف میشود.

 

 

برچسب ها :