شبیه ساز مپ یا فشار ریل گاز EF7


توضیحات

با استفاده از این کیت میتوانید مپ یا سنسور فشار ریل گاز را شبیه سازی کنید و خطاهایی مانند (نشتی در قسمت کم فشار،خطای الکتریکی سنسور فشار ریل و ...) را برطرف کنید.. دقت کنید در خودرو ef7 ممکن است به اشتباه نشت در قسمت کم فشار ثبت شود درصورتی که قسمت پرفشار مشکل دارد.در این صورت بهتر است که سیستم عیب یابی شود. اگر نشتی پیدا نشود درصورتی که نشتی زیاد نباشد میتوانید از خطاگیر استفاده کنید.

توجه: اگر از عیب خودرو مطمئن نیستید حتما از اموزش زیر استفاده کنید.

لینک اموزش

برچسب ها :