شبیه ساز مپ ریل گاز SAX 500


توضیحات

با استفاده از این کیت میتوانید مپ سنسور ریل گاز را شبیه سازی کنید و خطاهایی مانند (نشتی در قسمت کم فشار،خطای الکتریکی سنسور فشار ریل و ...) را برطرف کنید. این کیت قابلیت نصب روی ef7 و 206 و زیمنس را دارا میباشد.

برچسب ها :