شبیه ساز حذف سنسور اکسیژن پایین مدل غرب استیل 206 و مشابه(با سوکت)


توضیحات

شبیه ساز حذف سنسور دوم اکسیژن 206 غرب استیل

خودروهایی که سنسور اکسیژن پایین انها سوخته ویا کاتالیست خودرو را برداشته اند میتوانند از این محصول استفاده کنند و دیگر نیازی به خرید سنسور ندارند.دقت داشته باشید که وظیفه سنسور دوم چک کردن کاتالیست و نهایتا مقدار الایندگی خروجی اگزوز است.بیشترین تاثیر در کنترل الایندگی را سنسور اول به عهده دارد و سنسور دوم بیشتر جنبه نظارت را برعهده دارد.

رفع خطای کاتالیست و سنسور دوم اکسیژن.

 

برچسب ها :