carjob - کارجاب: آموزش و خدمات خودرویی

به وبسایت جدید کارجاب خوش آمدید

آموزش خدمات برق و تنظیم موتور خودرو،توجه: پسورد برنامه ها در ساعات کاری امکان پذیر است.

توجه: هیچ کدام از آموزشهای کارجاب شامل شماتیک داخلی بردها نمیباشد.

تمامی اموزشها بصورت تجربی میباشد و با کار و تجربه بدست امده است.

تخفیف پاییزه کارجاب برای محصولات دانلودی تا تاریخ 10 مهر 99 شامل 15 درصد تخفیف کد: CJ@Carjob را هنگاه خرید وارد کنید.(تا 30 مهر تمدید شد)