اخبارو تازه ها


علت عطسه زدن و ترکیدن اگزوز در خودروهای گاز سوز دستی چیست؟

معمولا دو حالت برای این مشکل پیش می اید:

اول اینکه زمانی که پدال گاز را فشار میدهید و خودرو درحالت شتاب گیری عطسه میزند که این مشکل از ضعیف بودن سیستم جرقه زنی

شامل شمع و کوئل و وایر شمع میباشد و یا اینکه فشار گاز کم است.

اما حالت دوم زمانی است که راننده پای خود را از روی پدال گاز برمیدارد و پس از لحضه ای خودرو عطسه میزند این امر ممکن است روی بنزین هم اتفاق بی افتد  روی خودروهای تیبا مدل LZNF خیلی رایج است. این مشکل که خیلی باعث درد سر راننده میشود خمره اگزاز را میترکاند چیزی نیست جز نشتی گاز و بنزین. باید ریگلاتور گاز و سوزنهای انژکتور بنزین از لحاظ نشتی دقیق بررسی شوند.نکته مهم این است بعضی از ریگلاتورها ممکن است فقط زمانی که روی خودرو است نشتی را نشان دهد که فقط تنها راه برای مشخص کردن مشکل

تعویض ریگلاتور با یک نمونه دیگر و سالم است.

yesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyes

در خودروهای گاز سوز دستی مدل LZNF میبایست کلید گاز بصورت کامل دستی شود.

یک نمونه از تغییر کلید به حالت دستی کامل

yesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyes

شبیه ساز سنسور اکسیژن پایین بوش با سوکت مخصوص خودروهای 206،405،mvm 550 و مدلهای مشابه بزودی ارائه خواهد شد.

شبیه ساز سنسور اکسیژن دوم یا پایین مزدا 3 در حال تست.

yesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyes

آموزش تعمیر ECU دیزل زامیاد بزودی

enlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightenedenlightened

شبیه ساز سنسور دوم اکسیژن وینگل،کاپرا و مدلهای مشابه با ecu دلفی خودروهای چینی در حال تست جهت حذف خطای کاتالیست