برنامه SSAT_TU5 نو فلش پارس با و بدون ایمو حل مشکل فن


توضیحات

فایل با ایمو و نو ایمو اس ست  SSAT_TU5 بدون فلش تست شده.
توجه قبل از دانلود ایسیو چراغ چک داشته باشد.
فایل قابل ریمپ است.
حل مشکل فن هنگام استفاده از کولر و از کار افتادن دور کم.

 

برچسب ها :