رفع خطای دمای محیط در بوش EF7 از داخل ECU


توضیحات

اموزش رفع خطای دمای محیط در بوش   ef7 از داخل ecu یا رفع خطای همزان با مپ سنسور

ساده و روان در قالب یک عکس در مدت کمتر از 10 دقیقه این عیب را برطرف کنید

بدون نیاز به باز و بسط یا تعویض اینه
 

برچسب ها :