فیلم اموزش رفع خطای خروجی سنسور سرعت 1 و 2 یا تغذیه سنسورها در ecu j34 206


توضیحات

فیلم اموزش رفع خطای خروجی سنسورها یا تغذیه سنسورها در  ecu  j34  این خطا به تنهایی ثبت میشود و خطای دریچه گاز همراه آن ثبت نمیشود و ماشین همچنان گاز میخورد. ممکن است خطای مپ سنسور هم با این خطا داشته باشید.

این اموزش فقط مربوط به قسمت گفته شده است و ربطی به خرابی قسمت دریچه گاز ندارد. برای خرید اموزش

تعمیر ecu J34 دریچه گاز برقی و تغذیه سنسورها مربوط به گاز نخوردن کلیک کنید.

توجه: هیچ کدام از اموزشهای کارجاب شامل شماتیک داخلی ecu نمیباشد.

چنانچه به هر علت نتوانید ecu را تعمیر کنید میتوانید برای ما ارسال کنید تا در سریع ترین زمان ممکن تعمیر شود.

کسانی که اموزش را تهیه میکنند اولین ecu ارسالی رایگان (بدون در نظر گرفتن قطعه)تعمیر میشود.

برچسب ها :