فیلم اموزش رفع خطای خروجی سنسور سرعت 1 و 2 یا تغذیه سنسورها در ecu j34 206


توضیحات

فیلم اموزش رفع خطای خروجی سنسورها یا تغذیه سنسورها در  ecu  j34  این خطا به تنهایی ثبت میشود و خطای دریچه گاز همراه آن ثبت نمیشود و ماشین همچنان گاز میخورد. ممکن است خطای مپ سنسور هم با این خطا داشته باشید.

این اموزش فقط مربوط به قسمت گفته شده است و ربطی به خرابی قسمت دریچه گاز ندارد. 

تعمیر ecu J34 دریچه گاز برقی و تغذیه سنسورها مربوط به گاز نخوردن کلیک کنید.

این اموزش رایگان شد. قابل پخش روی گوشی و سیستم

 

 

برچسب ها :