آموزش رفع خطلای موتور فن خنک کننده و تداخل فن در ECU زیمنس


توضیحات

آموزش رفع خطلای موتور فن خنک کننده و تداخل فن در ECU زیمنس،علائم این خطا این است که فنها و رله ها با این که سالم هستند فن برای یک لحظه روی دور کم میماند و بعد به روی دور تند می رود و چراغ چک روشن می شود.

 

 

برچسب ها :