آموزش تعمیرBM34-206


توضیحات

تعمیر BSM 206 قسمتهای رله دوبل چراغها-بوق و برف پاکن و غیره... این اموزش شامل مدل دلفی هم میباشد

 

برچسب ها :