فیلم اموزش تعمیر CEC


توضیحات

آموزش تعمیر CEC پارس و405 قسمتهای خروجی رلها و چراغ جلو و قفل مرکزی و غیره

پیش نیاز :اطلاعات اولیه از الکترونیک و خودرو

 

 

برچسب ها :