اموزش معرفی قطعات برد ECU 7.4.5 206


توضیحات

اموزش تعمیر ECU 7.4.5  206 قسمتهای مهم و کاربردی توضیح داده شده. معرفی قطعات و معایب رایج این ECU

 

برچسب ها :