آموزش تعمیر ECU زیمنس قسمت استپر موتور


توضیحات

در این اموزش تعمیر ECU زیمنس قسمت استپر موتور توضیح داده شده است. مواقعی است که داریور استپر سالم است ولی بازهم استپر کار نمیکند.

 

 

برچسب ها :