فیلم اموزش توضیحات و معرفی قطعات در برد FN سیستم SMS دنا و سمند


توضیحات

فیلم اموزش تعمیر و معرفی قطعات در برد -SMS FN

در این اموزش قسمتهای مهم برد اموزش داده شده و معایبی مانند قطع شدن برق کولر،چراغهای جلو ،برف پاکن،بوق،پروژکتورها و غیره...به راحتی قابل برطرف شدن است.

توجه: هیچ کدام از آموزشهای کارجاب شامل شماتیک داخلی بردها نمیباشد.

 

 

 

برچسب ها :