فیلم اموزش نو کد کردن ECU برلیانس و مدلهای بوش مشابه


توضیحات

اموزش بی کد کردن و رفع مشکل سیستم ضد سرقت در ECU های مدل بوش چینی شامل برلیانس و نمونه های مشابه  با استفاده از TNM یا پروگرمرهای مشابه ME7، ME7.8,ME7.9.7,ME7.9.7.1,ME7.8.8.ME7.8.1

برچسب ها :